රාවන සොයුරෝ අප ගැන බිඳක්…..

අප ගැන බිඳක්…..

අප සංගමය වසර 2000දී පිහිටුවාගත් සංවිධානයකි. අපගේ මුඛ්‍ය අරමුණ වන්නේ ලංකාවේ නිවැරදි ඉතිහාසය නිවැරදි කරුණු ඔස්සේ ගවේෂණය කිරීම සහ එය අනාගත පරම්පරාව වෙනුවෙන් ලේඛනගතකොට තැබීමය.


මේ මුඛ්‍ය අරමුණ වෙනුවෙන් අප කිසි විටෙක මිථ්‍යා කරුණු හෝ මිථ්‍යාවෙහි ඇලූණු මාර්ග තෝරා නොගන්නා අතර පිළිගතහැකි සාක්ෂි සාධක ඔස්සේ පමණක් කරුණු ගොණුකිරීම කරන්නෙමු.


මෙම කටයුත්තේදී අපට කිසි හදිසියක් නැති අතර සොයාගන්නා දේ වහා ජනමාධ්‍ය ඔස්සේ දැමීම හෝ අන් ප‍්‍රචලිත ක‍්‍රමවේද අනුගමන කිරීමක් කිසිසේත් නොකරන්නෙමු.


නිශ්ශබ්දව අපේ ගමන අප යන අතර වාරයෙන් වාරයට ලංකා ඉතිහාසය සම්බන්ධයෙන් සද්භාවයෙන් සොයනා එසේම අපව නොදන්නා සහ මේ රට සතරකොන සිටිනා කිහිපදෙනෙකු උදෙසා නිර්මාණ ඔස්සේ අප සතු දැනුමෙන් ස්වල්පයක් ජනගතකිරීමට උත්සාහ දැරීමද සිදුවෙයි.


එකී නිර්මාණ සඳහා ප‍්‍රචාරණ වෑයමක්ද අප නොදරන අතර අපගේ යූටියුබ් චැනලය මගින් සුදුසු අයට ඒ පණිවුඩ යනවා ඇත.
මින් වසර කිහිපයකට පෙර යම්කිසි කාලයක් පුරාවට අප විසින් සමාජය දැනුවත්කිරීමේ අරමුණින් අන්තර්ජාල පණිවුඩ බෙදාහැරියද ඒවා සියල්ල මේ වනවිට නතරකොට දමා ඇත්තේ ඒවා භෘවිතා කරනා විතණ්ඩවාදීන් රැසක් ඒවායෙහි කරුණු අල්පවශයෙන් විකෘති කරමින් හෝ ඒවා එලෙසින්ම ගෙන ඔවුන් සොයාගත් දේ ලෙසින් ගෙනහැර පෑමට දිගින් දිගටම කටයුතු කිරීම නිසාය. ඒවා නතර කිරීමට අප පසුබට නොවුනේ ඒ අපගේ මුඛ්‍ය අරමුණ නොවූ බැවිනි.


දැනටද ඉදිරියටද අපි අපගේ අරමුණු ඔස්සේ මේ ගමන ඉතාම ස්වාධීනව යන්නෙමු.