Jaina Mahaveera was Attacked for the Second Time

Jaina Mahaveera was Attacked for the Second Time
Rate this!

mahaveera02

One Response to Jaina Mahaveera was Attacked for the Second Time

  1. Ruwan says:

    ජෛන මහාවීර සිටියේ ඉන්දියාවේ බව අප අසා ඇත්තෙමු? ඔහු ඇඹිලිපිටියේ කුමක් කරමින් සිටියේද?

Add a comment