Tag Archives: Pasindu Chamara

Song “sathan Sethbima”

Singers: Shriya Kariyawasam, Dilum Niranja, Pradeep Sampath

Music: Pasindu Chamara

Lyric: Dhammika Hettiarachchi

Album: Mahasen Dehena

Produced By: Ravana Brothers

Lullaby song “Goiyo me”

%d bloggers like this: